Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 1Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 2Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 3Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 4Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 5Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 6Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 7Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 8Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 9Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 10Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 11Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 12Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 13Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 14Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 15Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 16Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 17Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 18Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 19Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi ảnh 20

Giải mã bí ẩn về dịch Covid-19 suy yếu bất thường ở Nhật Bản và châu Phi

ANTD.VN -  Biến thể Delta ở Nhật Bản biến mất một cách bí ẩn, có thể do hiện tượng tuyệt chủng tự nhiên. Các nước châu Phi cũng tránh được hậu quả thảm khốc của đại dịch Covid-19, khả năng do nhiều người có tiền sử mắc bệnh sốt rét. Đó là những câu chuyện đáng ngạc nhiên nhưng cần nghiên cứu thêm về diễn biến đại dịch gần đây.