Gia tăng số lượng doanh nghiệp dịch vụ

  • 19/04/2016 06:11
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài

ANTĐ - Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Báo cáo doanh nghiệp thường niên. 

Theo đó, với hàng loạt hiệp định thương mại tự do được thực thi, các doanh nghiệp dịch vụ và cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh sẽ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 2016. Thống kê mới nhất cho thấy, trong giai đoạn 2007-2015, số lượng các doanh nghiệp dịch vụ đã tăng từ 94.206 lên 300.768, chiếm 68,35% tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong tổng số hơn 52,7 triệu lao động đang làm việc trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ có khoảng 17,1 triệu, chiếm 32,43% tổng số việc làm. Các dịch vụ phổ biến hiện nay là quản lý, tư vấn quản lý, thử nghiệm và phân tích kỹ thuật, quảng cáo… Đây cũng là các dịch vụ rất cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hội nhập.

Tin cùng chuyên mục