Gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

ANTĐ - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong năm 2013, hiện tượng các doanh nghiệp chậm nộp, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng. 

Ảnh minh họa

Hiện tổng số tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 10.659 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2012. Trong đó, nợ BHXH lên tới 7.193,9 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế 2.912,8 tỷ đồng và nợ bảo hiểm thất nghiệp là 552,2 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài số tiền lớn, trở thành nợ khó đòi.