GDP quý I năm 2022 tăng 5,03%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2022 đạt mức lạc quan, ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước.
GDP quý I năm 2022 tăng trưởng lạc quan

GDP quý I năm 2022 tăng trưởng lạc quan

Sáng nay (29-3), Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế- xã hội quý I-2022. Theo đó, GDP quý I năm nay ước tăng 5,03%.

Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I năm 2021 và 3,66% của quý I năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý I năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16%.

Theo Tổng cục Thống kê, bên cạnh sự phục hồi của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ trong quý I năm 2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại.

Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,54 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 1,79%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,94%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,97%; khu vực dịch vụ chiếm 41,70%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,39% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2021 là 11,61%; 36,61%; 42,38%; 9,40%).

Về sử dụng GDP quý I năm 2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 4,28% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 3,22%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 5,08%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,20%.

Cũng theo cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2022 tăng 0,7% so với tháng trước. CPI bình quân quý I-2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1,92%; CPI tháng 3-2022 tăng 1,91% so với tháng 12-2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2021.

Lạm phát cơ bản tháng 3-2022 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I-2022, lạm phát cơ bản bình quân tăng 0,81% so với bình quân cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,92%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.