EU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại UkraineEU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại Ukraine

EU tìm bằng chứng việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga sử dụng tại Ukraine

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách chứng minh Iran liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong khi Tehran bác bỏ cáo buộc cung cấp UAV cảm tử và UAV tấn công cho Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.