Đường sắt giảm giá vé tàu cho học sinh, sinh viên nhập học

ANTD.VN - Ngành đường sắt sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé tàu nhằm tạo điều kiện cho tân học sinh, sinh viên nhập học năm học mới. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 28/12/2022.