Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định giá vé cho tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông.