Dũng cảm bảo vệ chân lý, thật sự tôn trọng sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên

ANTD.VN - Đó là yêu cầu của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi gặp mặt truyền thống do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Cùng dự và chúc mừng các thế hệ làm công tác kiểm tra Đảng có ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khóa I) đã ra Quyết nghị số 29 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ký thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16-10 hàng năm được lấy là ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ, trải qua 38 năm, quán triệt quan điểm của Đảng “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí... đối với gần 4.500 tổ chức Đảng và 14.500 đảng viên: xử lý, giải quyết gần 2.200 đơn tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết 105 đơn khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét quyết định hoặc tham mưu giúp cấp ủy quyết định xử lý kỷ luật 51 tổ chức Đảng, 5.089 đảng viên có sai phạm...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương phải tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp trong CAND nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác công tác kiểm tra, giám sát…Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, kiểm tra, giám sát phải đánh giá được những thành tích, ưu điểm để các cấp ủy Đảng phát huy, chỉ rõ những sơ hở, thiếu sót và nguyên nhân để chấn chỉnh, khắc phục; chú trọng nắm tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của đảng viên và tổ chức Đảng ngay từ cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sự thống nhất trong Đảng.

Cùng với đó cần tiếp tục củng cố, kiện toàn Ủy  ban kiểm tra các cấp theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đội ngũ ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.

“Mỗi cán bộ, đảng viên vinh dự được các cấp ủy Đảng giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên học tập, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng, nhạy bén và khoa học trong công tác; bản lĩnh chính trị luôn kiên định vững vàng, dũng cảm bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, thật sự tôn trọng sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên, bảo vệ sự trong sáng của Đảng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.