Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42

Đức cấp cho Ukraine 100 khẩu súng máy MG3, hậu duệ của 'chiếc cưa xương' MG42

ANTD.VN - Trong lô vũ khí viện trợ cho Ukraine của Đức có 100 khẩu súng máy MG3, đây là hậu duệ của dòng súng máy huyền thoại MG42, biệt danh "chiếc cưa xương" trong Thế chiến thứ 2.