Du khách Âu, Mỹ tới Việt Nam tăng mạnh

ANTĐ - Số liệu thống kê mới nhất cho thấy du khách tới Việt Nam năm 2015 tăng mạnh đối với nhiều thị trường các nước châu Âu và Mỹ. 

Cao nhất là lượng du khách Italy tăng trưởng 28,8% so với năm 2014; du khách Anh tăng 20,6%, du khách Thụy Điển tăng 20,4%, du khách Mỹ tăng 20,1%. Ở mức tăng thấp hơn, du khách Canada đến Việt Nam tăng 17,7%, du khách Đức tăng 16%... 

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2016 ước đạt 805.072 lượt, tăng 5,8% so với tháng 12-2015 và tăng 12,3% so với tháng 1-2015. Trong đó, lượng khách đến bằng đường không đạt 659.394 lượt, chiếm 81,9% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam; khách đến bằng đường biển đạt 12.425 lượt, chiếm 1,5%; khách đến bằng đường bộ đạt 133.253 lượt, chiếm 16,6%.