ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 1ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 2ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 3ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 4ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 5ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 6ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 7ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 8ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 9ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 10ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 11ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 12ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 13ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 14ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 15ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 16ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 17ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 18ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 19ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup ảnh 20

ĐT Việt Nam tập 'cực sung' dưới mưa trước khi lên đường dự AFF Cup

ANTD.VN - Sáng nay 30-11, ĐT Việt Nam có buổi tập cuối cùng ở Vũng Tàu, trước khi di chuyển lên TP.HCM để chuẩn bị cho chuyến bay sang Singapore dự AFF Cup 2020 vào ngày 1-12.