Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 1Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 2Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 3Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 4Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 5Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 6Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 7Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 8Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 9Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 10Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 11Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 12Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 13Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 14Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 15Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 16Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 17Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 18Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 19Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 20Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ ảnh 21

Động thái của BRICS với các lệnh trừng phạt chống Nga gây chia rẽ giữa EU và Mỹ

ANTD.VN - Các nước BRICS (nhóm những nền kinh tế mới nổi) đã cho thấy có thể lách lệnh trừng phạt chống Nga, điều này gây mâu thuẫn giữa EU và Mỹ.