Đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựĐồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự

Quận Ba Đình, Hà Nội

Đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự

ANTD.VN -  Đợt cao điểm huy động sự tham gia đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận Ba Đình được quyết liệt triển khai từ ngày 11-12-2023 đến ngày 26-2-2024. Qua đó đã tạo khí thế mạnh mẽ trong công tác phối hợp bảo đảm duy trì trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.