Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 1Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 2Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 3Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 4Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 5Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 6Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 7Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 8Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 9Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 10Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 11Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 12Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 13Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 14Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 15Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới' ảnh 16

Động cơ PD-8 nội địa giúp hàng loạt máy bay Nga có 'cuộc sống mới'

ANTD.VN - Động cơ PD-8 nội địa đang được Nga phát triển có thể sẽ nâng cánh cho hai loại máy bay SSJ-NEW và Be-200, thậm chí cả Tu-334.