Đối tượng nào phải tham gia huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn

ANTD.VN - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BCA (ngày 13-1-2023) quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.