Doanh nghiệp tạm thời chuyển niêm yết sang HNX đã có thể quay trở lại niêm yết trên HOSE

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao dịch tạm thời từ HOSE sáng HNX trước đó sẽ được chuyển niêm yết trở lại HOSE mà không cần xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết; đồng thời, HOSE và HNX sẽ tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chấp thuận đề xuất của UBCKNN về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về Sở Giao dịch chứng khoán TP. HHCM (HOSE). Do đó, UBCKNN đã có thông báo và hướng dẫn HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện việc chuyển niêm yết.

Trong đó, UBCKNN nêu rõ, HOSE, HNX và VSD hỗ trợ các doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX theo các công văn hướng dẫn trước đây chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết về lại HOSE mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

Về mặt quy trình chuyển giao dịch, UBCKNN cũng quy định cụ thể.

Theo đó, HNX thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX nêu trên và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

VSD thực hiện chốt danh sách cổ đông sở hữu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu cho HOSE.

Doanh nghiệp chuyển giao dịch có trách nhiệm lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc

HOSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HOSE.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển niêm yết sang HNX đã có thể quay trở lại niêm yết trên HOSE ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp đã tạm thời chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE để giảm tải hệ thống

Công văn của UBCKNN cũng cho biết, HOSE và HNX tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định. Đối với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HOSE thẩm định hồ sơ đáp ứng các điều kiện niêm yết tại HOSE, thì thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết tương tự như các trường hợp doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo Công văn số 1339/UBCK-PTTT ngày 8/4/2021 của UBCKNN.

UBCKNN cũng giao HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát và thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.

Trước đó, để hỗ trợ giảm tải cho hệ thống giao dịch trên HOSE, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã chuyển giao dịch cổ phiếu tạm thời từ HOSE sang HNX. Kết quả đã có 17 doanh nghiệp niêm yết tại HOSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX, trong đó có 15/17 doanh nghiệp đã niêm yết tại HOSE và 2/17 doanh nghiệp là doanh nghiệp được cấp phép niêm yết mới tại HOSE tạm thời chuyển sang giao dịch tại HNX.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX nộp hồ sơ xin chuyển niêm yết sang HOSE trước ngày 1/1/2021 nhưng chưa được xem xét cấp quyết định niêm yết, trong đó có 1 doanh nghiệp (SHB) đã được HOSE có công văn thẩm định hồ sơ đã đáp ứng điều kiện theo Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Ngày 5/7/2021, HOSE đã chính thức đưa giải pháp xử lý sự cố nghẽn lệnh do FPT hỗ trợ vào vận hành. Đến nay, hệ thống đã hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh đã được xử lý triệt để.