Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?

Đoàn xe quân sự khổng lồ Nga dài 64km đang áp sát Kiev bất ngờ biến mất?

ANTD.VN - Đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga kéo dài 64km suốt nhiều ngày xuất hiện gần thủ đô Kiev đã bất ngờ biến mất. Ảnh vệ tinh do hãng Maxar Technologies chụp cho thấy cho thấy Nga dường như phân tán đoàn xe này sang khu vực khác.