Đoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung QuốcĐoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung QuốcĐoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung QuốcĐoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung QuốcĐoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung QuốcĐoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc

Đoàn tàu chạy trên đường ray ảo đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc

ANTD.VN - Mẫu tàu điện này là sự pha trộn giữa xe buýt - xe điện - xe lửa và được nhà sản xuất - công ty vận tải đường sắt Trung Quốc CRRC, gọi là "xe buýt thông minh".