Đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới

ANTĐ - Là chủ đề Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2016 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễn ra sáng 6-9.

Tới dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đại tá Vũ Thị Liên, Trưởng Ban Công tác phụ nữ Bộ Công an.

Tuy mới thành lập từ ngày 16-3-2010 nhưng kế thừa và phát huy những thành quả của Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Một số công trình phần việc do phụ nữ thực hiện như “Bếp nuôi quân giỏi”, “Vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trong cơ quan đơn vị”, “Vườn hoa tuổi trẻ”, “Dạy tốt, học tốt” đã tạo nên sự gắn kết thân ái và được sự ủng hộ của cấp ủy chỉ huy đơn vị.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội phụ nữ sẽ triển khai có chiều sâu, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của ngành, hội, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội...