Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra công tác PCCC tại chợ Đồng Xuân

ANTD.VN - Ngày 18-3, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng đoàn giám sát dẫn đầu, đã kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty Cổ phần Đồng Xuân về  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018”.