Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 1Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 2Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 3Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 4Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 5Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 6Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 7Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 8Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 9Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 10Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 11Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 12Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 13Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 14Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 15Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 16Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 17Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023 ảnh 18

Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023

ANTD.VN - Đô đốc Mỹ James Stavridis trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã nói về sự cần thiết cũng như thời điểm có thể giao tiêm kích F-16 cho Ukraine.