Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?

Do đâu Nga phải tái sử dụng pháo cao xạ S-60 cũ?

ANTD.VN - Pháo cao xạ S-60 57mm cổ điển đã phải thay thế vai trò tổ hợp pháo phòng không đa năng 2S38 Derivatsiya-PVO của Nga trên chiến trường Ukraine.