Điều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của NgaĐiều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của Nga

Điều khoản bí mật trong sắc lệnh huy động thêm 300.000 quân của Nga

ANTD.VN - Điện Kremlin cho biết, chi tiết một điều khoản số 7 trong sắc lệnh huy động lực lượng dự bị của Nga được giữ bí mật, chỉ "lưu hành nội bộ".