Diễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cốDiễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cố

Diễn tập sơ tán hành khách khi tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cố

ANTD.VN - Chiều 17/5/2024, dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã diễn tập kịch bản khẩn cấp sơ tán hành khách tại nhà ga. Hoạt động diễn tập ứng phó sự cố là một trong những tình huống được đưa ra trước khi tuyến metro này vận hành thương mại.