Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 2Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 3Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 4Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 5Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 6Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 7Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 8Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 9Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 10Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 11Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 12Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 13Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 14Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 15Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 16Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 17Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 18Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 19

Diễn tập phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

ANTD.VN - Cũng như các kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 diễn ra tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa được diễn ra tại Hà Nội, công tác đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 tiếp tục được tiến hành. Những ngày qua, một số điểm thi trên địa bàn thành phố đã thực hiện công tác diễn tập đưa ra các tình huống giả định nhằm xây dựng kế hoạch để bảo đảm an toàn cho thí sinh, phụ huynh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.