Diễn tập khủng bố, giải cứu con tin

ANTĐ - Trong hai ngày 22 và 23/9, CAH Thạch Thất đã phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất triển khai cuộc diễn tập phương án chống khủng bố, giải cứu con tin.