Diễn tập chiến đấu trị an 2 xã Hang Kia - Pà Cò

ANTĐ -Ngày 13-9, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Mai Châu, Hòa Bình, tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, 2 xã Hang Kia - Pà Cò năm 2013.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục “Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển LLVT lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu- SSCĐ, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng, xử trí một số tình huống phức tạp về ANCT - TTATXH. Huy động nhân dân và LLVT tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng Công an, quân đội và DQTV tại cuộc diễn tập chiến đấu trị an tại xã Hang Kia


Với đề mục trên, cuộc diễn tập chiến đấu trị an 2 xã Hang Kia - Pà Cò được tổ chức với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; xử trí tình huống phức tạp, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Trong giai đoạn này được tổ chức với 3 vấn đề huấn luyện gồm Chủ tịch UBND xã thực hành xử trí các tình huống gây mất ổn định ANCT - TTATXH; Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy xã mở rộng, ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; giữ vững ANCT - TTATXH; Hội nghị UBND xã quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, triển khai, điều hành hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Giai đoạn 2 gồm 2 vấn đề huấn luyện thực hành hội thao, kiểm tra kết quả huấn luyện lực lượng dân quân 2 xã Hang Kia - Pà Cò; huy động toàn dân và LLVT xây dựng các công trình trong làng xã và tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tổ chức diễn tập, các xã đã huy động được 1.354 ngày công. Trong đó, xã Hang Kia huy động được 629 ngày công, xã Pà Cò huy động được 610 ngày công, CBCS Ban CHQS huyện tham gia đóng góp 65 ngày công, lực lượng Công an huyện tham gia đóng góp 50 ngày công.

Lực lượng DQTV tại buổi diễn tập


Cuộc diễn tập đã tu sửa, đào đắp lề đường giao thông liên thôn, với tổng số 27,5km (xã Hang Kia 13km, xã Pà Cò 14,5km). Phát quang tầm nhìn hai bên hành lang đường giao thông được 22km (xã Pà Cò 12km, xã Hang Kia 10m). Ngoài ra, trong diễn tập đã huy động nhân dân và các lực lượng tham gia nâng cấp, sửa chữa và làm mới khán đài nhà văn hóa xóm Hang Kia, xã Hang Kia, với tổng giá trị thành tiền là 97,3 triệu đồng; Nâng cấp sửa chữa và làm mới khán đài nhà văn hóa xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, trị giá thành tiền là 90,7 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ mỗi công trình là 25 triệu đồng, Công an tỉnh hỗ trợ mỗi công trình 10 triệu đồng. Tổng giá trị các công trình trong diễn tập ở 2 xã trị giá ước tính đạt gần 712 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND xã Hang Kia tặng giấy khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân; UBND xã Pà Cò tặng giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân, vì đã đạt những thành tích xuất sắc trong diễn tập. 

Những hình ảnh buổi diễn tập chiến đấu trị an tại Hòa Bình.

Phương án diễn tập hội nghị UBND xã quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, triển khai, điều hành hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp.