Diễn đàn bản quyền Việt Nam-Hàn Quốc năm 2016

ANTĐ - Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc đã khai mạc vào ngày 2-6 tại Hà Nội.

Do Bộ VH-TT&DL Việt Nam và Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc tổ chức, diễn đàn bản quyềnViệt Nam - Hàn Quốc chia thành 4 chuyên đề: chính sách và pháp chế về bản quyền tác giả của hai quốc gia; xu hướng của ngành công nghiệp bản quyền tác giả hai quốc gia ở lĩnh vực truyền hình; hiện trạng của ngành công nghiệp bản quyền tác giả theo hiệu lực thi hành hiệp định ký kết FTA Hàn - Việt (Hiệp định thương mại tự do); hiện trạng và xu hướng của ngành công nghiệp bản quyền tác giả theo hiệu lực thi hành hiệp định ký kết FTA Hàn Việt ở lĩnh vực kỹ thuật.

Các chuyên gia của Việt Nam và Hàn Quốc đã tập trung phân tích thực trạng, chia sẻ thông tin và học tập kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và thực thi nội dung quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc.