Địa chỉ của niềm tin và trách nhiệm

  • 11/03/2018 07:18
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Qua mỗi thời kỳ, lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng Công an nói chung; CATP Hà Nội nói riêng. Sự quan tâm ấy cũng là gửi gắm niềm tin, trách nhiệm, sự kỳ vọng, mong muốn lực lượng Công an luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Địa chỉ của niềm tin và trách nhiệm ảnh 1Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm ngày 30 Tết Đinh Dậu

Vị thế đặc biệt

Hà Nội - trái tim của cả nước, có vai trò đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Vì thế, bảo vệ Thủ đô Hà Nội bình yên, tuyệt đối an toàn chính là bảo vệ cả nước. 

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô luôn được các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua mỗi nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đều ban hành các chương trình công tác toàn khóa về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Yêu cầu trên hết là phải giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trên địa bàn; kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới…

Trong số nhiều lực lượng tham gia vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội, CATP Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu và có đóng góp to lớn. Do đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng Công an nói chung và CATP Hà Nội nói riêng. Dõi theo từng bước đi, hành động của lực lượng CATP Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành nhiều thời gian, tâm sức để lãnh đạo, chỉ đạo CATP Hà Nội trên mặt trận giữ gìn sự bình yên cho thành phố.

Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Mới đây, phát biểu trước Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng ủy CATP, đồng chí Hoàng Trung Hải,    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh: “Hà Nội có được những thành tích và kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tạo môi trường hòa bình, ổn định... là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có vai trò, vị trí và sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô”.

Nêu rõ những lĩnh vực công tác lực lượng Công an Thủ đô đã hoàn thành tốt, đồng chí Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại. Quan trọng hơn, với cương vị người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, các cấp ủy, chỉ huy CATP Hà Nội cần quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018. Đây có thể xem như những định hướng lớn, những gợi mở và cũng là yêu cầu của lãnh đạo thành phố với lực lượng Công an Thủ đô.

Thứ nhất, Bí thư Thành ủy lưu ý việc tập trung xây dựng Đảng bộ CATP Hà Nội, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn CATP.  Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định 55 của Bộ Chính trị. 

Cùng đó, cần chủ động xây dựng kế hoạch của CATP thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Đảng ủy Công an Trung ương; triển khai hiệu quả Đề án bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; các cấp ủy đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và thực sự hiệu quả.

Phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược CATP đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cần bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để các lực lượng, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, thực hiện hiệu quả, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát huy hình ảnh thành phố vì hòa bình

Tiếp đến, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần tập trung nắm chắc, phân tích chính xác, dự báo sát tình hình để tham mưu, giúp Thành ủy thực hiện Chương trình số 05 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, nhất là tham mưu chiến lược về đảm bảo an ninh trật tự… 

Phải triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô, góp phần phát huy hình ảnh về Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố thân thiện, an toàn...

Bí thư Thành ủy “đặt hàng” CATP tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống. 

Cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, tuyên truyền, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 112-NQ/CP của Chính phủ về “Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân” liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an… 

Sau cùng, nêu rõ trách nhiệm của CATP là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị CATP cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. 

Phải khắc phục ngay các hạn chế trong lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trong năm 2017 và thực hiện các giải pháp tổng thể làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc kéo dài trên diện rộng. 

Khẳng định cuộc chiến đấu thầm lặng giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô sẽ luôn đứng trước những khó khăn, thử thách song đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng: “Với những thành tích và kinh nghiệm đã đạt được, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng, với sự kiên cường, mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, tôi tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giành được nhiều chiến công vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

Địa chỉ của niềm tin và trách nhiệm ảnh 2

“Hà Nội có được những thành tích và kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tạo môi trường hòa bình, ổn định... là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có vai trò, vị trí và sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Tin cùng chuyên mục