ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển 2017

ANTD.VN - ĐHQG Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn của 6 trường thành viên, 3 khoa trực thuộc với mức cao nhất là 28,5 ngành Đông phương học.

Thực hiện lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo (mức điểm này áp dụng đối với thí sinh thuộc Khu vực 3) của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc như sau:

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển theo ngành

Ghi chú

I. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

1

Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26)

1

QHI

52480101

Khoa học Máy tính

26.00

2

QHI

52480201

Công nghệ Thông tin

27.00

3

QHI

52480201 (Nhật Bản)

Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

26.00

4

QHI

52480104

Hệ thống Thông tin

26.00

5

QHI

52480102

Truyền thông và Mạng máy tính

26.00

6

QHI

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

26.00

7

QHI

52520214

Kỹ thuật máy tính

26.00

2

Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19)

7

QHI

QHI.TĐ1

Kỹ thuật năng lượng

19.00

8

QHI

52520401

Vật lí kỹ thuật

20.00

3

Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm)

9

QHI

52520101

Cơ kỹ thuật

23.50

10

QHI

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

24.50

11

QHI

QHI.TĐ2

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông

23.50

4

Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014

12

QHI

52480101 CLC

Khoa học Máy tính (CLC TT23)

24.00

13

QHI

52510302 CLC

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC TT23)

21.00

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN

1

QHT

52460101

Toán học

18.75

2

QHT

Thí điểm

Toán – Tin ứng dụng

18.75

3

QHT

52460115

Toán cơ

19.75

4

QHT

52480105

Máy tính và khoa học thông tin

21.75

5

QHT

52440102

Vật lí học

17.50

6

QHT

52430122

Khoa học vật liệu

17.25

7

QHT

52520403

Công nghệ hạt nhân

17.50

8

QHT

52440221

Khí tượng học

18.50

9

QHT

52440224

Thủy văn

17.75

10

QHT

52440228

Hải dương học

17.75

11

QHT

52440112

Hoá học

19.75

12

QHT

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

21.00

13

QHT

52720403

Hoá dược

24.00

14

QHT

52510401 CLC

Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23)

17.25

15

QHT

52440217

Địa lí tự nhiên

17.00

16

QHT

52850103

Quản lý đất đai

17.50

17

QHT

52440201

Địa chất học

17.00

18

QHT

52520501

Kỹ thuật địa chất

18.00

19

QHT

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

17.75

20

QHT

52420101

Sinh học

18.00

21

QHT

52420201

Công nghệ sinh học

23.50

22

QHT

52420201 CLC

Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23)

21.75

23

QHT

52440301

Khoa học môi trường

17.50

24

QHT

52440306

Khoa học đất

20.75

25

QHT

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

17.50

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN

1

QHX

52320101

Báo chí

26.50

2

QHX

52310201

Chính trị học

23.75

3

QHX

52760101

Công tác xã hội

25.50

4

QHX

52220213

Đông phương học

28.50

5

QHX

52220104

Hán Nôm

23.75

6

QHX

52340401

Khoa học quản lí

25.00

7

QHX

52320202

Khoa học thư viện

20.75

8

QHX

52220310

Lịch sử

23.75

9

QHX

52320303

Lưu trữ học

22.75

10

QHX

52220320

Ngôn ngữ học

24.50

11

QHX

52310302

Nhân học

20.75

12

QHX

52360708

Quan hệ công chúng

26.50

13

QHX

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.75

14

QHX

52340107

Quản trị khách sạn

27.00

15

QHX

52340406

Quản trị văn phòng

26.25

16

QHX

52220212

Quốc tế học

26.00

17

QHX

52310401

Tâm lí học

26.25

18

QHX

52320201

Thông tin học

23.00

19

QHX

Thí điểm (52220309)

Tôn giáo học

20.25

20

QHX

52220301

Triết học

21.25

21

QHX

52220330

Văn học

23.75

22

QHX

52220113

Việt Nam học

25.25

23

QHX

52310301

Xã hội học

24.25

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

1

QHF

52220201

Ngôn ngữ Anh

35.25

Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ

2

QHF

52140231

Sư phạm tiếng Anh

34.50

3

QHF

52220202

Ngôn ngữ Nga

30.50

4

QHF

52140232

Sư phạm tiếng Nga

27.50

5

QHF

52220203

Ngôn ngữ Pháp

32.25

6

QHF

52140233

Sư phạm tiếng Pháp

30.50

7

QHF

52220204

Ngôn ngữ Trung

34.50

8

QHF

52140234

Sư phạm tiếng Trung

33.00

9

QHF

52220205

Ngôn ngữ Đức

32.50

10

QHF

52220209

Ngôn ngữ Nhật

35.50

11

QHF

52140236

Sư phạm tiếng Nhật

34.00

12

QHF

52220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

35.50

13

QHF

52140237

Sư phạm tiếng Hàn Quốc

33.75

14

QHF

52220211

Ngôn ngữ Ả Rập

30.00

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN

1

QHE

52310101

Kinh tế

25.00

2

QHE

52310104

Kinh tế phát triển

24.00

3

QHE

52310106

Kinh tế quốc tế

26.00

4

QHE

52340101

Quản trị kinh doanh

25.50

5

QHE

52340201

Tài chính - Ngân hàng

24.75

6

QHE

52340301

Kế toán

25.50

7

QHE

52310106 CLC

Kinh tế quốc tế (CLC TT23)

17.00

8

QHE

52340101 CLC

Quản trị kinh doanh (CLC TT23)

17.00

9

QHE

52340201 CLC

Tài chính - Ngân hàng (CLC TT23)

17.00

VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN

1

QHS

52140209

Sư phạm Toán

30.50

Nhân hệ số 2 môn Toán

2

QHS

52140211

Sư phạm Vật lý

23.00

Nhân hệ số 2 môn Vật lý

3

QHS

52140212

Sư phạm Hóa học

26.50

Nhân hệ số 2 môn Hóa học

4

QHS

52140213

Sư phạm Sinh học

23.00

Nhân hệ số 2 môn Sinh học

5

QHS

52140217

Sư phạm Ngữ văn

32.25

Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn

6

QHS

52140218

Sư phạm Lịch sử

29.75

Nhân hệ số 2 môn Lịch sử

VII. KHOA LUẬT, ĐHQGHN

1

QHL

52380101

Luật học

27.25

2

QHL

52380109

Luật Kinh doanh

24.00

VIII. KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN

1

QHY

52720101

Y đa khoa

27.25

2

QHY

52720401

Dược học

27.25

3

QHY

52720601 CLC

Răng hàm mặt

25.25

Tiếng Anh đạt tối thiểu 4/10 điểm

IX. KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN

1

QHQ

52340120

Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)

18.50

2

QHQ

52340399

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)

17.00

3

QHQ

52340405

Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)

17.25

Ghi chú:

- Thí sinh cuối danh sách có cùng mức điểm, xét theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên;

- Thông tin chi tiết xem tại website của các trường thành viên/khoa trực thuộc;

- Thí sinh tra cứu Danh sách trúng tuyển tại website của các trường thành viên/khoa trực thuộc (sau ngày 31/7/2017);

- Thí sinh XÁC NHẬN Nhập học trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn (từ 8h00 ngày 02/08/2017 đến 17h00 ngày 08/08/2017).