Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn vào lực lượng công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào công an nhân dân(CAND), trong đó nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong tuyển chọn công dân vào CAND.

Về nguyên tắc tuyển chọn, Dự thảo nêu rõ phải bảo đảm đúng chỉ tiêu, chức danh, vị trí việc làm và đủ điều kiện, tiêu chuẩn; bảo đảm tính cạnh tranh, số lượng người dự tuyển ở mỗi chỉ tiêu phải cao hơn ít nhất 2 lần so với chỉ tiêu cần tuyển (trừ tuyển chọn theo chỉ tiêu đích danh);

Có chính sách ưu tiên hợp lý trong tuyển chọn đối với người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ giỏi trở lên; người có tài năng; người dân tộc thiểu số; đối tượng chính sách.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn, dự thảo Thông tư quy định cụ thể 6 tiêu chuẩn, gồm: Tiêu chuẩn chính trị; Phẩm chất đạo đức; Trình độ; Tuổi đời; Sức khoẻ; Năng khiếu.

Trong đó, về trình độ, công dân phải đáp ứng tiêu chuẩn là đã tốt nghiệp (được cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp) từ hạng khá trở lên và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:

Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên;

Đối tượng tuyển chọn quy định tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư này yêu cầu phải tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề), đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của CAND chỉ tuyển người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào CAND với nhiều quy định mới (ảnh minh họa)

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào CAND với nhiều quy định mới (ảnh minh họa)

Về tuổi đời, dự thảo Thông tư quy định, phải từ đủ 18-dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển chọn chính thức đối với trường hợp không phải tạm tuyển).

Riêng công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học, người dân tộc thiểu số, người đã có thời gian làm lao động hợp đồng trong CAND trên 5 năm và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

Về sức khoẻ, dự thảo Thông tư quy định, chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên; Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10;

Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công nghệ thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư; người dân tộc thiểu số: Được hạ thấp 2 cm đối với từng giới so với quy định; có thể cận, viễn, loạn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

Ngoài ra, việc tuyển chọn công dân vào CAND được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.