Đề xuất mô hình giao thông, thông minh cho Hà Nội

ANTD.VN - Đóng góp ý kiến vào việc giải quyết các vấn đề giao thông của thành phố Hà Nội, đặc biệt là tình trạng ùn tắc, các chuyên gia đến từ tập đoàn Microsoft và các tập đoàn công nghệ lớn của Singapore đã đề xuất xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Hà Nội với mô hình trung tâm giám sát, quản lý và điều khiển giao thông đô thị.