Đề xuất đổi tên Luật hợp tác xã thành Luật các tổ chức kinh tế hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hai phương án về tên gọi của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trong đó thiên về phương án đổi tên Luật này thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác…
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Tại phiên họp sáng 20-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Hợp tác xã hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia.

Đáng chú ý, căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 30-8-2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về tên dự án Luật.

Theo đó, Chính phủ lựa chọn phương án đổi tên Luật Hợp tác xã (sửa đổi) thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác bởi các lý do sau: Phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết 20-NQ/TW; phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật; phù hợp với tôn chỉ, mục đích, bản chất của mô hình kinh tế hợp tác...

“Đây là cách tiếp cận phù hợp, phản ánh đúng bản chất, mối quan hệ của mô hình kinh tế này với nội hàm về mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, chặt chẽ trong nền kinh tế thị trường hiện đại; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, dần xóa bỏ định kiến đối với hợp tác xã kiểu cũ nên đã được Chính phủ thống nhất và được đa số bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương nhất trí” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Đối với phương án 2, giữ nguyên tên gọi là Luật Hợp tác xã, Chính phủ cho rằng phương án này không phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật; vấn đề thay đổi tên luật cũng có thể được xử lý bằng quy định về việc dẫn chiếu đến Luật Hợp tác xã năm 2012 của các văn bản khác đang còn hiệu lực sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định của luật này.

Thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc giữ tên gọi của Luật như đã đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Theo đó, tên gọi này của Luật giúp xác định vai trò nòng cốt của các hợp tác xã với các loại hình hợp tác xã, một mặt vẫn bảo đảm bao quát được phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với các loại hình hợp tác, mặt khác tránh việc thay đổi tên gọi dẫn đến các chi phí xã hội và hệ lụy phát sinh liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát về dẫn chiếu trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Qua thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến trong UBTVQH đánh giá cao và cho rằng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã cơ bản đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2022).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội để rà soát đánh giá các tác động cũng như tên gọi của dự thảo Luật nhằm bảo đảm sự thống nhất.