Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?

Đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cấp tốc viện trợ vũ khí cho Syria?

ANTD.VN - Trước nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở miền Bắc Syria, máy bay vận tải quân sự và tàu đổ bộ Nga đang hướng về nước Cộng hòa Ả Rập, nghi chở theo nhiều loại khí tài.