Đề nghị nhân dân cung cấp thông tin để thành phố xử lý vi phạm

  • 16/03/2018 06:16
  • 0 bình luận
  • Bảo Ngọc
  • In bài
ANTD.VN - Tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, có tình trạng nhũng nhiễu ở cấp phường xã, các phòng ban ở quận huyện và các sở ngành... Đây là nội dung quan trọng, người dân đặc biệt quan tâm và thực tế còn nhiều bức xúc.

Hà Nội đã xác định phương châm xây dựng chính quyền hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả công việc. Sau một năm thực hiện 2 bộ quy tắc bước đầu được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thành phố đã tổ chức xây dựng quy chế, quy trình, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức thực hiện.

Trong năm qua, Hà Nội cũng tổ chức sắp xếp lại bộ máy tất cả các sở ngành, quận, huyện; Xây dựng quy chế quy trình làm việc từ cấp thành phố xuống xã phường; Lấy CNTT làm công cụ chính để cải cách hành chính, đẩy nhanh thực hiện tất cả dịch vụ công lên mức 3-4; Giảm tiêu cực, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP chỉ rõ: “Còn một bộ phận công chức viên chức ở phường xã, các phòng ban của các sở, quận huyện tư thế tác phong ứng xử với nhân dân chưa đúng. Qua phiếu đánh giá của người dân, lãnh đạo cấp sở, quận huyện đã có chuyển biến. Nhưng cấp xã phường, các phòng ban thực sự vẫn có tình trạng nhũng nhiễu”.

Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ rà soát, chấn chỉnh lại những thiếu sót, để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục kiên trì, tuyên truyền vận động để cán bộ công chức từ việc nghiêm túc chấp hành quy tắc ứng xử sang tự giác. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đề nghị nhân dân, các cơ quan báo chí tiếp tục giám sát, cung cấp thông tin để thành phố xử lý các vi phạm, Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng các chế tài xử phạt trình HĐND TP xem xét để xử lý mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm ứng xử nơi công cộng; xây dựng quy trình phân loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng, hàng quý, hàng năm để siết chặt đội ngũ.

Tin cùng chuyên mục