Đề nghị không mua ô tô phục vụ chức danh

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương không mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh hoặc phục vụ công tác chung. 

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, gồm xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thành lập mới chưa được trang bị xe ô tô và không có xe để điều chuyển; xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác; xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định. Nguồn kinh phí mua xe do các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 được giao.