Để bảo đảm tiến độ xây dựng cầu Nhật Tân

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường đầu cầu trên địa bàn quận Tây Hồ.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng cầu Nhật Tân

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường đầu cầu trên địa bàn quận Tây Hồ.

Mô hình cầu Nhật Tân, Hà Nội.
Mô hình cầu Nhật Tân, Hà Nội.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, đồng thời tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và tuyến đường đầu cầu trên địa bàn quận Tây Hồ nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND TP.

Tổ trưởng Tổ công tác (ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) có trách nhiệm chỉ đạo Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn phối hợp với Ban Bồi thường GPMB quận Tây Hồ và UBND phường Phú Thượng xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết các nội dung công việc cụ thể, báo cáo thông qua Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận, trình UBND quận phê duyệt làm căn cứ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư- GPMB.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi thực hiện xong nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án.

Quốc Đô