ĐBQH: Kết quả lấy tín nhiệm phản ánh khá chính xác năng lực của các Bộ trưởng

ANTD.VN - Chia sẻ với báo chí, các ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phạm Khánh Phong Lan, Nguyễn Hữu Cầu… đều cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố chiều 25-10 đã phản ánh khá đúng năng lực, trách nhiệm của những người được lấy phiếu.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre)

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) nói: “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này có rất nhiều cảm xúc”. Theo ông Nhưỡng, với bản thân các ĐBQH đều đã thực hiện trách nhiệm rất cao với lá phiếu của mình.

“Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, cũng có ý kiến băn khoăn không biết các ĐBQH có công tâm hay không, nhưng nhìn chung tôi thấy kết quả này phản ánh rất đúng tình hình hiện nay. Về cơ bản kết quả này đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mong muốn của các cử tri” – ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói.

Chia sẻ về quan điểm của mình trước việc nhiều người được lấy phiếu tín nhiệm, nhất là các Bộ trưởng, trưởng ngành có phiếu tín nhiệm thấp khá nhiều, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói: “Tôi cho rằng, các đồng chí lãnh đạo thuộc các chức danh Quốc hội bầu, phê chuẩn không nên suy nghĩ và nao núng quá nhiều về kết quả này. Điều quan trọng là hãy lấy kết quả này để chúng ta xem xét lại việc thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, của ngành”.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM)

Khác với quan điểm trên, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, với những người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều, cần phải coi kết quả lấy tín nhiệm lần này là tiếng chuông cảnh báo để nhìn lại mình, cảnh tỉnh toàn ngành, để quyết tâm cải thiện được niềm tin của người dân và Quốc hội.

“Ở đây, chúng tôi bỏ phiếu tín nhiệm không phải chỉ là ý kiến riêng của chúng tôi mà là ý kiến đồng tình, thống nhất của cử tri. Tôi cũng muốn đóng góp ý kiến của bản thân tôi, đối với cách đánh giá, tôi nói thẳng tín nhiệm thấp tức là “không tín nhiệm”. Vì thế, những người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp, không thể coi đó là việc làm nhẹ nhàng, có thể xoa dịu, bỏ qua được” – ĐB Phạm Khánh Phong Lan nói.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, “ghế nóng” thì đương nhiên rất khó khăn nhưng xã hội luôn nhìn nhận, đánh giá những ngành này một cách bao dung.

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An)

Tương tự, ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cũng cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này phản ánh đúng với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các vị "tư lệnh" ngành.

Trước câu hỏi “với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, số phiếu “tín nhiệm thấp” và “tín nhiệm cao” gần ngang nhau, điều này thể hiện điều gì?”, ĐB Nguyễn Hữu Cầu cho biết, điều này thể hiện rõ quan điểm, cách nhìn nhận của ĐBQH đối với Bộ trưởng.

“Rõ ràng đây là ngành nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng cách giải quyết của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, ĐBQH…” – ĐB Nguyễn Hữu Cầu nói và cho rằng, nhiều tồn tại của ngành không phải những vấn đề không thể giải quyết được.