Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 lãnh đạo cấp cao

ANTD.VN - Chiều nay, 25-10, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu và sau đó Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, 100% ĐBQH có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Cụ thể kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người như sau:

STT

Người được lấy tín nhiệm

Chức danh

Kết quả lấy phiếu

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

%

Số phiếu

%

Số phiếu

%

Khối Chủ tịch nước

1

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Phó Chủ tịch nước

323

66,6

146

30,1

06

1,24

Khối Quốc hội

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội

437

90,1

34

7,01

04

0,82

2

Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

372

76,7

91

18,76

11

2,27

3

Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội

374

77,11

92

18,97

09

1,86

4

Đỗ Bá Tỵ

Phó Chủ tịch Quốc hội

327

67,42

135

27,84

13

2,68

5

Phùng Quốc Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội

362

74,64

102

21,03

07

1,44

6

Nguyễn Thúy Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

210

43,3

232

47,84

32

6,6

7

Phan Thanh Bình

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

326

67,22

146

30,1

02

0,41

8

Hà Ngọc Chiến

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

290

59,79

181

37,32

03

0,62

9

Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

276

56,91

176

36,29

22

4,54

10

Nguyễn Khắc Định

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

317

65,36

145

29,9

12

2,47

11

Nguyễn Văn Giàu

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

330

68,04

139

28,66

05

1,03

12

Nguyễn Đức Hải

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội

323

66,6

144

29,69

07

1,44

13

Nguyễn Thanh Hải

Trường ban Dân nguyện của UBTVQH

279

57,53

171

35,26

25

5,15

14

Lê Thị Nga

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

338

69,69

118

24,33

19

3,92

15

Nguyễn Hạnh Phúc

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

315

64,95

133

27,42

26

5,36

16

Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

263

54,23

182

37,53

29

5,98

17

Trần Văn Túy

Trưởng ban Công tác đại biểu của UBTVQH  

341

70,31

120

24,74

14

2,89

18

Võ Trọng Việt

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội

286

58,97

166

34,23

23

4,74

Khối Chính phủ

1

Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ

393

81,03

68

14,02

14

2,89

2

Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ

336

69,28

122

25,15

15

3,09

3

Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao

377

77,73

85

17,53

10

2,06

4

Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Chính phủ

354

72,99

103

21,24

17

3,51

5

Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng Chính phủ

210

43,3

212

43,71

50

10,31

6

Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Chính phủ

305

62,89

140

28,87

28

5,77

7

Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

341

70,31

120

24,74

12

2,47

8

Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an

273

56,29

149

30,72

51

10,52

9

Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

169

34,85

270

55,67

34

7,01

10

Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Công Thương

226

46,6

188

38,76

57

11,75

11

Đỗ Văn Chiến

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

255

52,58

203

41,86

14

2,89

12

Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng NN&PTNT

307

63,3

153

31,55

12

2,47

13

Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng LĐ-TB&XH

258

53,2

189

38,97

25

5,15

14

Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư

169

34,85

208

42,89

97

20

15

Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Tài chính

229

47,22

195

40,21

49

10,1

16

Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

273

56,29

175

36,08

24

4,95

17

Phạm Hồng Hà

Bộ trưởng Xây dựng

159

32,78

226

46,6

89

18,35

18

Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

197

40,62

208

42,89

69

14,23

19

Lê Minh Hưng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

339

69,9

122

25,15

11

2,27

20

Lê Minh Khái

Tổng thanh tra Chính phủ

304

62,68

158

32,58

12

2,47

21

Lê Thành Long

Bộ trưởng Tư pháp

318

65,57

134

27,63

22

4,54

22

Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

140

28,87

194

40

137

28,25

23

Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Nội vụ

157

32,37

250

51,55

64

13,2

24

Nguyễn Văn Thể

Bộ trưởng Giao thông Vận tải

142

29,28

221

45,57

107

22,06

25

Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

148

30,52

252

51,96

72

14,85

26

Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Y tế

224

46,19

197

40,62

53

10,93

Khối TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước

1

Nguyễn Hoà Bình

Chánh án TAND tối cao

286

58,97

171

35,26

18

3,71

2

Lê Minh Trí

Viện trưởng VKSND Tối cao

204

42,06

229

47,22

41

8,45

3

Hồ Đức Phớc

Tổng kiểm toán Nhà nước

245

50,52

194

40

36

7,42

Như vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (90,1%).

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là người nhận số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất (28,25%).