Đẩy mạnh giám sát, bảo vệ quyền cho người lao động

  • 14/07/2016 07:31
  • 0 bình luận
  • T.K
  • In bài
ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016.

Trong năm 2016, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động; phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức công dân cho giai cấp công nhân và người lao động. 

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, đề xuất hình thức ưu đãi cụ thể đối với người lao động bảo đảm phù hợp với thực tế, không trái với quy định của pháp luật hiện hành và không phát sinh mâu thuẫn giữa những người lao động.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan liên quan đề xuất phương án xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu của người lao động theo quy định tại Điều 91, Bộ Luật Lao động.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Đề án “Cung ứng dịch vụ và truyền thông tư vấn trực tiếp cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất về chăm sóc sức khỏe sinh sản”, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2016.

Tin cùng chuyên mục