Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm hại quyền con người, vi phạm pháp luật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các Bộ, ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về quyền con người nhằm mang lại hiểu biết một cách đúng đắn về quyền con người cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quyền con người là điều kiện tiên quyết để bảo vệ, thúc đẩy quyền con người một cách hiệu quả. 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023 – 2028.

Đề án này đặt ra mục tiêu, 100% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công tác quyền con người theo quy định hiện hành để thông tin về tình hình và kết quả công tác quyền con người kịp thời và tương xứng với các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của các cơ quan chức năng nói riêng và cả nước nói chung;

100% cán bộ làm công tác quyền con người, 100% cán bộ làm công tác quản lý thông tin, truyền thông, 100% nhân sự tham gia công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí, 70% cán bộ chủ chốt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cập nhật thông tin tình hình công tác quyền con người ở Việt Nam, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người.

Thông qua việc tổ chức các triển lãm, biên soạn, xuất bản sách, làm phim tư liệu về quyền con người ở Việt Nam, Đề án đặt mục tiêu llan tỏa thông tin tích cực, nhân văn về quyền con người ở Việt Nam, giảm thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người trên không gian mạng xuống còn dưới 10% tổng số thông tin về quyền con người ở Việt Nam; phát hiện, xử lý 90% tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người trên không gian mạng.

Về đối ngoại: hoàn thành việc thực hiện khuyến nghị của quốc tế về tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về quyền con người đã được Chính phủ Việt Nam chấp thuận, bao gồm khuyến nghị số 63, 67, 86 theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc chu kỳ III.

Cùng với các Bộ, ngành khác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ t rà quét phát hiện, tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm hại quyền con người, vi phạm pháp luật Việt Nam; Đấu tranh phòng, chống nạn tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người ở Việt Nam.