Đánh giá khách quan chất lượng Cảnh sát khu vực toàn thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023, nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ làm công tác CSKV toàn thành phố.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội cho biết, mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác CSKV; chất lượng, hiệu quả, thuận lợi, ưu tiên, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác CSKV.

Từ đó, kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn CSKV nhằm củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, văn hóa giao tiếp, ứng xử, công nghệ thông tin của CSKV; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay.

Đánh giá khách quan chất lượng Cảnh sát khu vực toàn thành phố ảnh 1

CSKV - CAP Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm đến tận nhà hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID

“Việc tổ chức kiểm tra phải thống nhất theo kế hoạch chung của CATP, bám sát quy định của Bộ Công An về công tác QLHC về TTXH; đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn công tác đảm bảo ANTT từng địa phương để xây dựng nội dung kiểm tra phù hợp, hiệu quả. Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện về lực lượng, kết quả công tác của CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV; đảm bảo tiến độ, thời gian, tránh phô trương, hình thức” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP yêu cầu.

Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSKV. Ngoài ra, sẽ kiểm tra thực tế kết quả công tác đối với CSKV có thời gian thực tế quản lý địa bàn dân cư từ 6 tháng trở lên bao gồm kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác; kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP, duy trì thực hiện công tác làm sạch dữ liệu, thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, công tác quản lý cư trú, thu thập, cập nhật thông tin đối tượng vào phần mềm quản lý đối tượng theo quy định; kỹ năng sử dụng các phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết quả thực hiện công tác hồ sơ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Cùng với đó, thông qua kiểm tra sẽ đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của CSKV, đổi mới, sáng tạo trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân, sự tín nhiệm của tập thể, nhân dân và cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Kết thúc kiểm tra sẽ có đánh giá, xếp loại Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu đối với lực lượng CSKV, cán bộ làm công tác CSKV.