Đảng ủy Công an Trung ương Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

ANTĐ - Trong 2 ngày 20 và 21-3, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị quan trọng này.
Ngoài các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và các Tổng cục, vụ, cục, các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Công an, cùng dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Việc tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm của lực lượng CAND trong việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Đây là hội nghị lớn nhất về phổ biến, quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND từ trước đến nay”. 

Thông qua hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 của ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm và thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung phân tích, làm rõ những căn cứ, lý do để ban hành Nghị quyết Trung ương 4; mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của Nghị quyết; những nội dung cơ bản và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng CAND. Đặc biệt lưu ý đến những nội dung chính trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Phải làm rất khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ”.

Cho rằng đây là một đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tựu phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao uy tín của Đảng đối với quần chúng. Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt công tác yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải là tấm gương để CBCS học tập noi theo. Mọi cán bộ, Đảng viên trong CAND đều tham gia tự phê bình, phê bình, cùng góp ý, hỗ trợ lẫn nhau với tinh thần thẳng thắn và xây dựng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và của lực lượng CAND. Kiên quyết phê bình, kỷ luật những cán bộ, Đảng viên không nghiêm túc thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết được đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an trung ương quán triệt, hội nghị được đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày Dự thảo kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Hội nghị lần thứ tư, ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nghe Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Ngoài những nội dung chính nêu trên, hội nghị cũng nghe dự thảo Kế hoạch hướng dẫn công tác tư tưởng và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Công an Trung ương; dự thảo Kế hoạch của Tổng cục XDLL - CAND thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ sinh hoạt Đảng, cơ chế chính sách trong Nghị quyết Trung ương 4; dự thảo hướng dẫn kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Công an Trung ương.