Đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID từ ngày 22/4/2024

ANTD.VN - Công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID (thí điểm) bắt đầu từ ngày 22/4 đến 22/6/2024.