Dàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31PDàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31P

Dàn tên lửa Nga tấn công phủ đầu Ukraine: Phần 4 'sứ giả chiến tranh' Kh-31P

ANTD.VN - Ngay sau khi Tổng thống Putin ra lệnh tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm vào Ukraine, hàng loạt tên lửa chống radar Kh-31P đã được quân Nga phóng vào các mục tiêu tại Ukraine.