Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 1Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 2Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 3Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 4Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 5Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 6Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 7Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 8Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 9Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 10Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 11Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 12Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 13Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 14Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 15Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an? ảnh 16

Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 của Nga khiến đối thủ bất an?

ANTD.VN - Đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 do Nga phát triển có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 40 km. Hiện loại vũ khí này đang phát huy tác dụng trong thực chiến.