Đảm bảo an toàn phòng cháy tại dự án và công trình xây dựng trong lúc dịch Covid-19 phức tạp

  • 12/08/2021 10:21
  • 0 bình luận
  • A.N
  • In bài
ANTD.VN -Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn huyện Mỹ Đức, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH đã chủ động kiểm tra an toàn phòng cháy trong quá trình thi công xây dựng tại một số dự án, công trình trên địa bàn...
Đảm bảo an toàn phòng cháy tại dự án và công trình xây dựng trong lúc dịch Covid-19 phức tạp ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra chất lượng phương tiện chữa cháy tại công trình

Theo chỉ huy CAH Mỹ Đức, qua công tác tuyên truyền, xử lý nhiều chủ cơ sở và chủ đầu tư đã nhận thức rõ việc tuân thủ an toàn PCCC là trách nhiệm quan trọng.

Do đó, đợt kiểm tra vừa qua đã cho thấy chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị thi công đã thực hiện tốt việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại công trình.

Nhiều công trình, dự án đã tiến hành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng mới thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, đồng thời đã ban hành nội quy về phòng cháy và chữa cháy, quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền.

Qua đó quy rõ được chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy để chủ động xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ.

Cùng với công tác đôn đốc thực hiện, kiểm tra, CAH đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại công trình với nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo an toàn PCCC, trang bị bình chữa cháy xách tay phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng, bố trí nguồn nước phục vụ chữa cháy; đảm bảo việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt tại công trình.

Đảm bảo an toàn phòng cháy tại dự án và công trình xây dựng trong lúc dịch Covid-19 phức tạp ảnh 2
Niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy, phương tiện chữa cháy ban đầu tại công trình

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại công trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, các đơn vị thi công thường xuyên nhắc nhở công nhân làm việc tại công trình thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị thi công trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại công trình, duy trì tiến độ, chất lượng công trình để được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động.

Đối với những công trình còn tồn tại, vướng mắc hoặc chưa hoàn chỉnh, Công an huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn chủ đầu tư tiến hành thẩm duyệt bổ sung đối với các hạng mục công trình xây dựng nhưng chưa được thẩm duyệt về PCCC, đảm bảo không để phát sinh mới các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đi vào hoạt động.

Tin cùng chuyên mục