Đảm bảo an toàn PCCC, phục vụ các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước

ANTD.VN - Ngày 28.12, Đại tá Trần Ngọc Dương, PGĐ CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 của lực lượng Cảnh sát PCCC.