Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam

ANTĐ - Đó là nội dung cuộc triển lãm tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 40 Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4- 1975/30-4-2015).

Chiều 24-4, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm khu trưng bày hiện vật “Đại thắng mùa Xuân 1975” tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2015). Trong đợt này, triển lãm hướng tới chuyên đề nói lên sức mạnh Việt Nam làm nên cuộc đại thắng mùa Xuân năm 1975. Nhiều hiện vật quý minh chứng và khẳng định sự tài tình của quân và dân Việt Nam khi làm nên chiến thắng trước những khí tài hiện đại của quân xâm lược, được trưng bày trang trọng.


Dưới đây là những hình ảnh tại triển lãm

Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 1

Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 2Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm khu trưng bày hiện vật hướng tới dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015) tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam.
Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 3Tranh cổ động 
Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 4Dam găm do đồng chí Trần Đức Trình- Sư đoàn 304 dùng cắt dây hạ cờ của quân đội Việt Nam Cộng hòa để đồng đội treo cờ cách mạng lên Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975
Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 5Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 6Máy móc chiến lợi phẩm bộ đội ta thu được tại Dinh Độc Lập
Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 7Máy vô tuyến điện P401M của Tiểu đoàn 4 Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc được đưa lên nóc Dinh Độc Lập để gửi điện cho Đại tướng Văn Tiến Dũng báo cáo chiến thắng hoàn toàn
Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 8Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 9Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 10Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 11

Quốc huy thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thu tại nhà riêng
của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Đại thắng mùa Xuân 1975- sức mạnh Việt Nam ảnh 13

Những hình ảnh của quân và dân ta trong thời kỳ mới