Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 1Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 2Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 3Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 4Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 5Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 6Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 7Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 8Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 9Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 10Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 11Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 12Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 13Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 14Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 15Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 16Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 17Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 18Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 19Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 20Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song' ảnh 21

Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'

ANTD.VN - Một chuyên gia quân sự Nga đã dành những lời "có cánh" khi ca ngợi sức mạnh xe tăng T-14 Armata do nước này chế tạo.