Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'

Đại tá Nga: Sức mạnh xe tăng T-14 Armata là 'vô song'

ANTD.VN - Một chuyên gia quân sự Nga đã dành những lời "có cánh" khi ca ngợi sức mạnh xe tăng T-14 Armata do nước này chế tạo.